SiFirst

支持中心

— —您需要我们的帮助吗?

感谢您对赛威科技的关注,我们将竭诚为您服务,帮助您解决所遇到的任何问题,如果有问题请随时与我们联系。
 • 技术支持:

  021-55820281

 • 传真:

  021-33817832

 • 销售支持:

  0755-26942291

 • 传真:

  0755-26942403

资料下载

解决方案

— —提供最高效的方案

充电器解决方案

 • SF6771S  PSR——5V 2A    (EPS Level 6.Tier2)
 • 下载
 • SF6772   PSR——5V 1A   (EPS Level 6.Tier2)
 • 下载
 • SF6771S  PSR——5V 2.4A  (EPS_Level_6_Tier2)
 • 下载
 • SF6010N   PSR——5V 1A    (EPS Level 5)
 • 下载
 • SF6072  PSR——5V 1A   (EPS Level 5)
 • 下载
    当前页:1 总页数:2 首页 上一页 下一页 尾页

  适配器解决方案

 • SF5879  SSR——12V 1A      (EPS Level 6.Tier2)
 • 下载
 • SF5877  SSR——19V 3.4A    (EPS Level 6.Tier2)
 • 下载
 • SF1530  SSR——12V 2A     (EPS Level 5)
 • 下载
    当前页1 总页数:1 首页 上一页 下一页 尾页

  LED照明解决方案

 • SFL600  280mA——3W       
 • 下载
 • SFL950   T8——18W       
 • 下载
 • SFL980  T8——18W       
 • 下载
 • SFL900B  T8——9W       
 • 下载
 • SFL658  54V ——280mA       
 • 下载
    当前页:1 总页数:3 首页 上一页 下一页 尾页